Bij Adviestak FranchiseFormules.NL aangesloten partner

Jan-Piet is eigenaar en initiator van de community FranchiseFormules.NL. Hij is Managing Partner van de FranchiseFormules Adviestak en organisator van de periodiek terugkerende FranchiseFormules Netwerkmiddag. Hij is geregeld aanwezig als spreker op franchise-gerelateerde bijeenkomsten en adviseert bedrijven, formules, vastgoedaanbieders en overheden (lokaal en landelijk) over franchise aangelegenheden.