Waarom franchise?

Uit onderzoek blijkt dat een franchisewinkel ca. 15% meer omzet realiseert dan een eigen vestiging. In de zorg heb ik geen cijfers uit onderzoek, maar mijn indruk is dat hier een grotere klant- en medewerkerstevredenheid heerst dan bij eigen vestigingen.

Maar om extra groeipercentages of een grotere tevredenheid te realiseren moet wel voldaan worden aan een aantal basisfactoren.

Startende franchiseformules

Om met een formule te starten is een goede basis essentieel. Die basis bestaat o.a. uit:

  • Een ondernemingsplan met daarin onder meer het concept, uw missie en visie op strategisch niveau, maar ook de concrete vertaling hiervan naar, bijvoorbeeld, de gewenste kwaliteit van uw franchisenemers en vestigingsplaatsen.
  • Een reëel franchisecontract: voldoet deze aan de wetgeving, zijn de goede uitgangspunten voor een positieve samenwerking meegenomen, et cetera.
  • Een haalbaarheidsanalyse. Hieruit moet blijken dat de formule winstgevend is voor franchisegever én franchisenemer.
  • Een handboek. Door het ontwikkelen van een handboek ontstaat niet alleen een zinvol naslagwerk, maar wordt ook vastgesteld wat nodig is aan b.v. training om de formule een succes te maken.
  • Een pilot. Voordat een franchiseformule uitgerold kan worden, is het sterke advies om eerst te bewijzen dat uw concept ook werkt.

Onze samenwerking

Ik heb diverse opdrachtgevers mogen ondersteunen om tot een goede basis te komen. Meestal was de start al gedeeltelijk gemaakt, soms moest nog de gehele formule ontwikkeld worden. Graag bepaal ik samen met u, in één of twee gesprekken, hoe ik een zinvolle bijdrage kan leveren aan uw toekomstplannen. We moeten er allebei van overtuigd zijn dat mijn activiteiten bijdragen aan uw succes!

Bel of mail me gerust voor me een vrijblijvend kennismakingsgesprek!