RvR Retailspecialisten werd in 2000 door mij, Frank van Rijk, en Hans Peter Raven opgericht en is een professioneel adviesbureau op het gebied van franchise en retail. In 2005 ging ik alleen door met RvR Retailspecialisten. Op het gebied van mistery shopping werk ik nog steeds samen met Hans Peter.

Tot 2000 werkte ik als marketing of general manager bij retailorganisaties in Nederland en o.a. in Duitsland, Frankrijk en Amerika. Bedrijven waarvoor ik werkzaam ben geweest zijn o.a. Ahold, Hema, Yves Rocher en Lundia. Op basis van deze ervaring en mijn activiteiten binnen RvR Retailspecialisten heb ik 5 uitgangspunten geformuleerd.

De vijf uitgangspunten van RvR Retailspecialisten

  • Een bedrijf is op lange termijn succesvol als het op een transparante en authentieke manier contact legt en houdt met de klant.
  • Het succes van een bedrijf wordt bepaald door enthousiaste medewerkers.
  • De eindverantwoordelijke van een bedrijf bepaalt of medewerkers met enthousiasme initiatieven ondernemen en kunnen ondernemen.
  • Medewerkers willen en kunnen vaak een grotere bijdrage aan het bedrijf leveren dan van hen gevraagd wordt.
  • Uitdagende en haalbare doelstellingen zijn de basis voor motivatie, resultaatgerichtheid en bereidheid tot veranderen, uiteraard mits het management positief omgaat met de doelstellingen.

Deze uitgangspunten kunnen uitstekend vertaald worden naar individuele ondernemers. Op basis van deze uitgangspunten heb ik organisaties en individuele ondernemers in retail en in de zorg succesvol mogen ondersteunen als interim manager, adviseur of coach. 

Begin 2015 sloot ik me als senior partner aan bij FranchiseFormules.nl. FranchiseFormules.nl is een full service franchise bureau. Franchising combineert naar mijn idee de kracht van het lokale ondernemerschap, ondersteunt door een centrale organisatie. Binnen FranchiseFormules.nl richt ik mij vooral op retail en zorg.